JAK DZIAŁAMY

Rozpoznanie problemu

Nie ma dwóch takich samych zakładów produkcyjnych dlatego każdy nowy projekt rozpoczynamy od wyczerpującej i wnikliwej analizy problemu oraz  jak najlepszym poznaniu  technologii  przy  współpracy z klientem, pomagamy w ustaleniu potrzeb i oczekiwań, sformułowaniu założeń technicznych. Przygotowujemy wstępny kosztorys, wizualizację maszyny, obliczenia wydajności i symulacje wdrożeniowe.

Prototypowanie 3D

Następnym etapem jest przygotowanie właściwego projektu na który składają się obliczenia inżynierskie, stworzenie modelu 3D maszyny. Model jest przedstawiany i skrupulatnie omawiany z inwestorem zostają wprowadzone ewentualne poprawki i usprawnienia. Po akceptacji prototypu cyfrowego 3D przystępujemy do przygotowania dokumentacji płaskiej wykonawczej

Projekt AKPiA

Kolejnym krokiem na drodze do wdrożenia i uruchomienia prototypu jest wykonanie projektu systemu sterowania, bardzo duży nacisk kładziemy na staranne jego wykonanie. Nasi inżynierowie przygotowując projekt sterowania kładą uwagę na ergonomię obsługi, a także
w oparciu o swoje doświadczenie wykorzystują rozwiązania zapewniające wieloletnią bezawaryjną pracę.

Wykonanie i montaż maszyny

Wysoki poziom skomplikowania oraz zaawansowania, jakiej wymaga produkcja maszyn, traktujemy jako wyzwanie. Nasi monterzy niezmiennie stawiają na staranne wykonanie oraz wysoką jakość produkcji. Montaż maszyn odbywa się na naszej hali produkcyjnej.

Uruchomienie

Ostatnim krokiem na drodze do oddania maszyny do zakładu klienta jest jej uruchomienie przez naszych inżynierów automatyków/robotyków na zakładzie. Po pełnym uruchomieniu maszyny jest ona poddawana wnikliwej walidacji mającej na uwadze sprawdzenie poprawności działania pod względem technologicznym oraz poprawności układów bezpieczeństwa zgodnie
z obowiązującymi normami.

Przekazanie do użytku

Po przekazaniu maszyny do rąk klienta, zapewniamy szkolenie z obsługi maszyny dla pracowników inwestora oraz wsparcie produkcyjne. Klient otrzymuje od nas komplet dokumentacji użytkowej na którą składają się dokumentacja DTR, schemat elektryczny, instrukcja obsługi układu automatyki oraz instrukcja  stanowiskowa.  Ponadto oferujemy pełne  wsparcie zarówno  w  okresie  trwania  gwarancji  jak i po jej zakończeniu.

Close